miercuri, 15 septembrie 2010

Paraturism cu M2

VENITI CU NOI IN ZONELE DE ZBOR M2 ! si nu o sa regretati.Mentionez ca tot ce se intimpla acolo este pe proprietati private asa ca cei ajunsi fara noi acolo va rog respectati intocmai cererile oamenilor locului.Echipa M2 a lasat loc de buna ziua pe acolo si nu am vrea sa ne stricam buna reputatie de paraturisti cu respect pt. natura si frumusetile locului.Zona este deosebita pt. termodinamica,sunt zboruri de 5 h facute acolo de-a lungul timpului in special cu vintul de W dar merge si NW si SW.

joi, 9 septembrie 2010

Chestionare examen LICENTA PARAPANTA

Numele şi prenumele Semnătura DataCHESTIONAR EXAMEN ACORDARE/PRELUNGIRE
LICENŢĂ PILOT AERONAVE ULTRAUŞOARE
CLASA PARAPANTĂ

LEGISLAŢIE AERONAUTICĂ ŞI REGLEMENTĂRI

1. Conform Codului Aerian în vigoare este considerat accident:
a) rănirea gravă sau moartea atunci când persoana se află într-o aeronavă
b) producerea unui infarct miocardic în interiorul unei aeronave
c) rănirea unui pasager clandestin aflat în interiorul calei aeronavei
2. Spaţiul aerian naţional reprezintă coloana de aer situatã deasupra teritoriului de suveranitate al României, până la
a) 10.000 AGL
b) 12.000 ASL
c) limita inferioară a spaţiului extraatmosferic
3. Parapantele au dreptul de a efectua zboruri :
a) fără aprobare din partea serviciilor de trafic
b) în baza autorizaţiei de zbor fără acordul serviciilor de trafic
c) pe baza programării la Serviciul Trafic al Aeroclubului României sau aerocluburile teritoriale
4. Conform normativelor în vigoare zborul razant este:
a) între 50 şi 300 m altitudine
b) până la cel mult 50 m altitudine
c) 50 m la decolare
5. Zborul de şcoală este caracterizat ca fiind:
a) zborul efectuat pentru pregătire în vederea participării la competiţii
b) zborul efectuat în vederea pregătirii pentru depăşirea unor recorduri
c) zborul efectuat pentru iniţiere sau instruire
6. Executarea instruirii cu parapanta se face de către:
a) orice pilot avansat
b) operatorul radio
c) instructorul licenţiat
7. Executarea de activiăţi de zbor cu aeronave ultrauşoare se face:
a) cu asumarea responsabilităţilor de către cei care zboară, în baza unei declaraţii tip
b) cu respectarea reglementărilor aeronautice specifice şi generale din România
c) cu respectarea reglementărilor specifice, dar numai pentru cetăţenii români.
8. Culoarele de trafic aerian şi ATC trebuie respectate:
a) întotdeauna
b) numai dacă nu s-au anunţat organele de trafic
c) parapantele nu sunt supuse acestor reglementări
9. Pentru a putea zbura cu parapanta este necesar:
a) să-ţi cumperi o parapantă
b) să urmezi o şcoală zburând sub îndrumarea instructorului
c) obţinerea licenţei de pilot pentru a putea zbura nesupravegheat de un instructor
10. Zborurile VFR ziua se execută:
a) între răsăritul şi apusul soarelui;
b) începând la 30 de minute după răsăritul soarelui şi terminând cu 30 minute înainte de apusul soarelui;

Numele şi prenumele Semnătura Data


CHESTIONAR EXAMEN ACORDARE/PRELUNGIRE
LICENŢĂ PILOT AERONAVE ULTRAUŞOARE
CLASA PARAPANTĂ
CUNOAŞTEREA AERONAVEI ULTRAUŞOARE

1. In raport cu intradosul, distanţa pe care trebuie să o parcurgă o moleculă de aer pe extrados : a) este egală
b) este mai mare
c) este mai mică 2. Centrul de presiune al unei aripi în croazieră se găseşte aproximativ :
a) în centrul geometric al aripii
b) în partea din spate a aripii
c) în partea dinainte a aripii
3. In zbor rectiliniu stabilizat : a) frânarea se opune deplasării aripii pe traiectoria sa b) portanţa este perpendiculară pe traiectorie
c) rezultanta forţelor aerodinamice este usor mai mică decât greutatea
4. Pe o aripă în zbor, sunt mai multe surse de frânare bine determinate:
a) frecările
b) turbulenţele din spate aripii
c) turbulenţele ce apar la capetele aripilor
5. Turbioanele marginale responsabile pentru frânarea indusă:
a) nu există decât în spatele aripilor mari
b) există numai pe vânt tare
c) există în spatele tuturor aripilor
6. Atunci când intraţi într-o ascendenţă, incidenţa:
a) scade
b) creşte
c) nu se schimbă
7. Împrumutaţi aripa de la un pilot mai uşor ca dumneavoastră :
a) la aceeaşi incidenţă va zbura mai repede decât cu el
b) la aceeaşi incidenţă va zbura mai lent decât cu el
c) veţi avea dificultăţi în menţinerea aripii în turbulenţă
8. Angajarea se produce datorită :
a) vitezei foarte mari
b) incidenţei foarte mici
c) incidenţei foarte mari
9. În timpul unei angajări :
a) portanţa scade
b) portanţa creşte
c) frânarea creşte
10. Într-un simulator, dacă multiplicăm de 3 ori viteza vântului relativ pe o aripă, RFA (Rezultanta Forţelor pe Aripă) se multiplică :
a) de 3 ori
b) de 6 ori
c) de 9 ori

Numele şi prenumele Semnătura Data


CHESTIONAR EXAMEN ACORDARE/PRELUNGIRE
LICENŢĂ PILOT AERONAVE ULTRAUŞOARE
CLASA PARAPANTĂ

PERFORMANŢE DE ZBOR ŞI PLANIFICAREA ZBORULUI

1. Pe un profil de aripă, scurgerea aerului poate fi : a) turbulentă b) zgomotoasă c) laminară
2. Centrul de presiune este punctul de aplicare : a) rezultanta forţelor de gravitaţie
b) rezultanta forţelor aerodinamice
3. Pe o aripă ce planează în linie dreaptă la viteză constantă, greutatea totală este : a) compensată exact de RFA (Rezultanta Forţelor pe Aripă) b) inferioară RFA c) superioară RFA
4. Portanţa şi frânarea unei aripi sunt, printre altele, funcţii : a) ale vitezei vântului meteo b) ale vitezei/aer a aripii c) ale vitezei/sol
5. Portanţa, în zbor planat stabilizat, este întotdeauna :
a) mai scăzută decât greutatea totală aripă/pilot
b) perpendiculară pe traiectorie
c) constantă cu viteza aripii
6. Pe o aripă în zbor rectiliniu stabilizat, în timp ce pilotul provoacă o creştere a incidenţei : a) traiectoria se curbează în sus b) creşte viteza
c) traiectoria se curbează în jos
7. Factorii care măresc riscul hipoxiei :
a) oboseala fizică
b) alcoolul şi tutunul
c) pilotul îmbrăcat prea subţire
8. Turbulenţele unei aripi sunt periculoase pentru o altă aeronavă :
a) în faţă
b) în spate
c) pe traseu în aer
9. În timp ce zburaţi aproape de sol cu vânt din spate, aveţi o altă impresie faţă de viteza dvs. de zbor; riscaţi să :
a) zburaţi prea încet
b) zburaţi prea rapid
c) angajaţi
10. Riscaţi să întâlniţi turbulenţe puternice şi periculoase :
a) în apropierea reliefului când nu avem vânt meteo
b) în spatele reliefului când bate tare vântul
d) în zonele de forfecare

Numele şi prenumele Semnătura Data


CHESTIONAR EXAMEN ACORDARE/PRELUNGIRE
LICENŢĂ PILOT AERONAVE ULTRAUŞOARE
CLASA PARAPANTĂ

PERFORMANŢE UMANE

1. Pentru a putea zbura în siguranţă pilotul trebuie:
a) să fie întotdeauna odihnit
b) să bea cafea înaintea zborului
c) să fie pregătit să acţioneze paraşuta de rezervă
2. Atunci când condiţiile meteo nu sunt tocmai favorabile cel mai mult contează:
a) pregătirea teoretică a pilotului
b) nivelul tehnic al pilotului
c) atitudinea pilotului
3. Factorii care pot dăuna organismului în zbor intervin:
a) la înălţimi mari de zbor
b) când nu se poartă ochelari de soare
c) nu este cazul
4. Evitarea acceleraţiilor pe care corpul uman nu le poate suporta se face prin:
a) controlul medical adecvat
b) nivelul de pregătire teoretică a pilotului
c) bruscarea comenzilor aeronavei
5. Condiţiile psiho-fizice ale instructorilor de parapantă:
a) se supun aceloraşi standarde medicale prevăzute pentru toţi piloţii
b) există reglementări specifice
c) nu este cazul
6. La zborurile de altitudine:
a) este necesară echiparea cu tuburi de oxigen
b) trebuie aparate de zbor speciale
c) piloţii trebuie să fie echipaţi corespunzător
7. Limitele de greutate date de instructor sunt importante:
a) la zborurile de încercare
b) întotdeauna
c) numai la zborurile tandem (în dublă comandă)
8. Paraşuta de siguranţă asigură:
a) aterizarea fără nici un risc fizic
b) aterizarea cu o viteză destul de mare dar suficientă pentru a asigura supravieţuirea
c) aterizarea în locul dorit
9. După o ascensiune de 5-6 ore cu parapanta în spate:
a) se decolează imediat pentru a profita de condiţiile meteo
b) este bine să se facă o pauză pentru odihnă înainte de a decola
c) se consumă alcool pentru a revitaliza organismul
10. Vârsta până la care se poate practica parapantismul este:
a) 40 de ani
b) 45 de ani
c) nu există limite dacă starea de sănătate permite

Numele şi prenumele Semnătura Data


CHESTIONAR EXAMEN ACORDARE/PRELUNGIRE
LICENŢĂ PILOT AERONAVE ULTRAUŞOARE
CLASA PARAPANTĂ
METEOROLOGIE
1. Pentru aducerea umiditatii unei cantităţi de aer la saturatie, trebuie: a) să-i mărim temperatura
b) să-i micşorăm temperatura
c) să-i mărim presiunea
2. Trei mase de aer A, B şi C au la sol temperatura de 150. Punctul de rouă este 140, 100 şi respectiv 50. Care are cea mai mare umiditate: a) 140 b) 100 c) 50
3. Norii pot fi constituiţi: a) din vapori de apă în suspensie b) din cristale de gheaţă c) din picături de apă
4. Cauza formării norilor este: a) răcirea aerului pâna la punctul de condensare b) o descendenţă puternică c) încălzirea aerului
5. Odată ce norul se formează: a) se degajă frig b) se degajă caldură c) se opreşte ascendenţa
6. Rotorii şi lenticularii sânt aparent ficşi în raport cu solul deoarece:
a) la nivelul lor vântul este nul
b) se formează în partea ascendentă a vântului şi se destramă în partea descendentă a vântului
c) durata lor de viaţă este foarte scurtă
7. Norii care materializează undele sunt: a) cumulus congestus şi cumulonimbus b) cirrostratus şi nimbostratus
c) altocumulus lenticularis şi cumulus rotors
8. Cirrus, cirrocumulus şi cirrostratus sunt nori :
a) de altitudine mică
b) de altitudine medie
c) de altitudine mare
9. Altocumulus şi altostratus sunt nori : a) de altitudine mică
b) de altitudine medie
c) de altitudine mare
10. Stratus, stratocumulus şi cumulus aparţin în general :
a) altitudinilor mici
b) altitudinilor medii
c) altitudinilor superioare
d) nu se precizează în reglementări.

Numele şi prenumele Semnătura Data


CHESTIONAR EXAMEN ACORDARE/PRELUNGIRE
LICENŢĂ PILOT AERONAVE ULTRAUŞOARE
CLASA PARAPANTĂ
NAVIGAŢIE

1. Anemometrul este un instrument ce indica :
a) direcţia vântului
b) viteza vântului
c) viteza vântului relativă la bord
2. Variometrul :
a) măsoară viteza cu care variază presiunea
b) chiar şi în stare perfectă poate afişa pentru o altitudine data, valori care pot varia în funcţie de oră şi loc
c) nu simte influenţa bruscă a schimbării temperaturii
3. Un variometru de zbor liber măsoară :
a) viteza vântului dacă este utilizat la sol
b) componenta verticală a vitezei/sol a aripii
c) componenta verticală a vitezei/aer a aripii
4. Un altimetru :
a) poate fi setat la diferite valori (nivelul mării, al decolării, al aterizării)
b) dă o indicaţie ce variază funcţie de datele atmosferice
c) este setat definitiv din construcţie
5. Utilizarea trimmer-elor poate :
a) mări riscul închiderilor
b) îmbunătăţi penetrarea
c) uşura gonflarea
6. Hipoxia :
a) se datorează unui deficit de oxigen în sânge
b) se datorează răcirii atmosferei
c) provoacă o alterare a gândirii şi o diminuare a coordonării musculare
7. Prevăzând un câştig de altitudinea la un zbor de durată, se recomandă echiparea cu :
a) o ţinută sport lejeră
b) o cutie de medicamente antigripale
c) şosete groase, haine călduroase, mănuşi, eventual ochelari de soare
8. Stabilirea planului de zbor trebuie să ţină cont :
a) de situaţia terenurilor de decolare şi aterizare
b) de vântul de altitudine
c) de vântul de vale
9. Sunteţi pregătiţi să decolaţi la orele 15.00 pe un versant însorit unde avem o briză montană uşoară. Vântul meteo este nul :
a) vântul va fi aproape nul sau foarte uşor în vale
b) trebuie să vă aşteptaţi la eventualitatea unui vânt de vale puternic, mai ales când valea este îngustă
c) în toate cazurile, este prudent să se prevadă posibilitatea apariţiei unui vânt puternic pe vale
10. Un strat de nori stratus de 40 m grosime este în zona decolării :
a) 40 m este puţin; decolaţi
b) aşteptaţi degajarea norilor, altminteri nu decolaţi
d) dacă bate un vânt suficient pentru zbor la pantă, decolaţi şi rămâneţi deasupra norilor

Numele şi prenumele Semnătura Data


CHESTIONAR EXAMEN ACORDARE/PRELUNGIRE
LICENŢĂ PILOT AERONAVE ULTRAUŞOARE
CLASA PARAPANTĂ

PROCEDURI OPERAŢIONALE

1. Executarea unui viraj de 3600 :
a) nu este indicat la priza terenului
b) poate fi ascuţită pentru că riscul de angajare este nul
c) poate fi uşurată prin mutarea greutăţi corpului în ham
2. Decolarea pe vânt nul :
a) este periculoasă
b) obligă să faceţi o cursă cu viteză mai mică pentru a avea o rată a coborârii aripii scăzută
c) necesită o viteză mai mare pentru a putea decola
3. La decolare aveţi vânt de faţă de 20 km/h, vă puteţi gonfla aripa :
a) cu spatele la voalura ca de obicei
b) cu spatele la voalura, dar ajutat de un asistent pentru a nu fi tras înapoi când gonflaţi aripa
c) cu fata la voalura, după care vă întoarceţi
4. Gonflajul cu faţa la aripă permite decolarea :
a) fără riscuri într-un vânt mai tare de 30 km/h
b) pe un vânt mediu
c) permite controlul mai uşor al aripii în timp ce o ridicaţi
5. La decolare vântul este de faţă 30 km/h; sunteţi singur :
a) este prea tare, nu decolaţi
b) un pilot experimentat poate, la un loc cunoscut, să gonfleze şi decoleze cu spatele la vânt
c) încercaţi să gonflaţi pentru că aripa va pleca singură fără să mai aveţi nevoie de alergare
6. Decolarea cu parapanta se compune din :
a) gonflarea aripii (accelerare şi privirea înainte)
b) controlul aripii (temporizare şi privirea aripii)
c) elanul pilotului (accelerare şi privire înainte) şi degajare (linie dreaptă stabilizată pentru control)
7. În timpul unui gonflaj (cu faţa la pantă) aripa se “rupe” în două; trebuie :
a) acceleraţi la maximum pe pantă
b) trageţi comenzile, apoi să apucaţi chingile faţă
c) vă opriţi şi reîncepeţi
8. Imediat după decolare :
a) lăsaţi comenzile pentru a vă aşeza mai bine în ham
b) nu puteţi pilota eficace când nu sunteţi bine aşezat ]n ham
c) vă ocupaţi de traiectorie şi de celelalte aripi aflate deja în zbor
9. În zbor, mâinile ridicate, suspantele comenzilor sunt tensionate iar bordul de fugă puţin tras :
a) va îmbunătăţi fineţea fără a mai acţiona comenzile
b) nu are nici o influenţă asupra aripii
c) trebuie redimensionate şi reglate suspantele comenzile pentru zborul următor
10. În zbor dacă daţi drumul la comenzi :
a) aripa va încetini progresiv
b) aripa va zbura la viteză maximă
c) nu trebuie lăsate niciodată

Numele şi prenumele Semnătura Data


CHESTIONAR EXAMEN ACORDARE/PRELUNGIRE
LICENŢĂ PILOT AERONAVE ULTRAUŞOARE
CLASA PARAPANTĂ
PRINCIPII DE ZBOR

1. Gradul de turbulenţă pe care îl putem aştepta este determinat de :
a) mărimea obiectului
b) viteza vântului
c) toate cele de mai sus
2. Viteza şi direcţia vântului sunt întotdeauna aceleaşi la aterizare ca şi la decolare :
a) adevărat
b) fals
c) numai vara
3. Scăderea gradată a vitezei vântului în apropierea solului cauzată de frecarea cu solul este definită ca
a) umbra vântului
b) gradientul vântului
c) micrometeorologie
4. Când virezi în vânt te aştepţi la
a) o viteză mai mare prin aer
b) o viteză mai mică prin aer
c) o viteză mai mică faţă de sol
5. Aterizarea în vânt va necesita întotdeauna zborul prin gradientul vântului. Pentru a evita problemele trebuie
a) să încetinim când ne apropiem de sol
b) să mărim viteza când ne apropiem de sol
c) să luăm poziţia de aterizare când ne apropiem de sol
6. Creşterea încărcării aripii va
a) mări (înrăutăţi) rata de coborâre
b) scade (îmbunătăţi) rata de coborâre
c) nu va afecta rata de coborâre
7. Când 2 aeronave se întâlnesc faţă în faţă, şi există riscul coliziunii, ce manevre trebuie să urmeze amândouă?
a) să execute un viraj ascendent spre dreapta
b) să execute un viraj descendent spre dreapta
c) să execute un viraj spre dreapta
8. Care din următoarele afirmaţii despre regula priorităţii de dreapta este corectă?
a) aeronavele motorizate trebuie să acorde prioritate aeronavelor ultrauşoare
b) aeronavele ultrauşoare trebuie să acorde prioritate aeronavelor motorizate normale
c) aeronavele motorizate trebuie să acorde prioritate aeronavelor nemotorizate
9. Care regulă este corectă pentru parapantism?
a) zborul noaptea nu este autorizat
b) zborul nocturn este permis numai în locurile autorizate
c) zborul nocturn este permis numai dacă parapanta este echipată conform Codului Aerian
10. Cine are prioritate atunci când, venind la aterizare, sânteţi în conflict cu o aeronavă
ultrauşoară motorizată?
a) aeronava ultrauşoară motorizată pentru că este mai rapidă
b) cea care este mai familiarizată cu locul de aterizare
c) parapanta

M2-Multa Maiestrie

Mihai M-a 3-a zi pe panta scoala

Zborulete de scolarizare la V.Lupsei...

luni, 6 septembrie 2010

Seleta usoara Eagle X-AIR...

Seletele sunt disponibile in culorile albastru-negru si rosu-negru in mai multe talii.Pret 300 euro pt. alte detalii tehnice folositi tel. 0745572068.Bafta la zbor !

sâmbătă, 4 septembrie 2010

Nepotisme-Madalina la Pincota -filmulet 3

Nepotisme-Madalina la Pincota -filmulet 2

Pe vremuri am zburat cu nepoata tandem in Apuseni la Mihoiesti apoi intr-o iarna la Virtop.Acu daca tot am ajuns prin Arad dupa o saptamina de munca a hotarit sa se relaxeze la zbor.Nu am avut tandemul cu mine ,nici un prieten nu a avut loc de bagaje in plus asa ca in ziua aia nu era nici unul cu tandem pe panta. Madalina s-a apucat de tras parapanta la sol prima data.Vintul nu a fost destul de tare pe locul de aterizare pt. gonflaje cu fata la aripa asa ca Mada a alergat toata ziulica cu pleul pina a reusit sa il stapineasca BINE.Din pacate acumulatorul camerei video s-a terminat cu o zi inainte asa ca am facut poze si filmat cu telefonul...

Nepotisme-Madalina la Pincota -filmulet 1

Nepotisme-Madalina la Pincota 3